Ga direct naar:

Disclaimer

We respecteren uw privacy

We dragen zorg voor de privacy van elke klant of bezoeker van onze website. Al uw gegevens die u op onze site ingeeft, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zij dienen om u een goede service te garanderen. 

Jonckershof kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Woonadres
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • Facturatieadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Bankrekeningnummer 

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Het opvragen van een offerte
 • Het toesturen van een brochure/informatie met betrekking tot de verhuur/verkoop
 • Het opmaken en afhandelen van een reservatie

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Jonckershof zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Jonckershof hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunt u uw gegevens opvragen en ze eventueel corrigeren. Weet u graag wat er over uzelf in ons bestand zit? U kunt ons telefonisch contacteren op +32 59 30 18 73, of via e-mail op reservatie@jonckershof.be .

Als deze website niet voldoet aan het beleid van respect voor de privacy, zoals hier beschreven en de uitvoeringswetgeving, gelieve contact op te nemen met de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, www.privacy.fgov.be.

Snelkoppelingen